Polska +48 503 764 364

Oferta

Prowadzę pełne procesy facylitacji dla organizacji i zespół, między ogranizacjami, zespołów interdyscyplinarnych. Mam doświadczenie we współpracy z organizacjami z sektora biznesu, administracji oraz organizacji trzeciego sektora.

Prowadzę konsultacje społeczne realizowane przez instytucje w ramach realizowanych działań (samorządy, administracja centralna, przedsiębiorcy).

Jestem certyfikowanym facylitatorem oraz trenerm z 18-letnim doświadczeniem (>9750 h) w diagnozowaniu, organizowaniu, projektowaniu projektów konsultacji, facylitacji oraz szkoleniowo-warsztatowych.

Unikalną kompetencją jest praktyka zawodowa z pracy w każdym z sektorów gospodarki, którą skutecznie wykorzystuje w pracy dla klientów z sektora: biznesu (korporacje oraz SMP), organizacje pozarządowe (NGO), administracja publiczna oraz samorządowa.

Procesy szkoleniowe nie zawsze są wystarczające dla wzmocnienia komptencji Twojego zespołu i ogranizacji. Wiem to nie tylko pracując jako trener. Pracuję jako ekspert ds. szkoleń i współpracy – pracując z ponad 70 osobowym zespołem doradców ZMP – gdzie najlepiej na codzień poznajemy, że efektywny rozwój organizacji dla których pracujemy i którym doradzamy wymaga nie tylko szkoleń, ale też innych form wsparcia efektywności. Jest to:

 • facylitacja – zaplanowany proces pracy z zespołem mający na celu zamiast uczenia członków zespołu – wykorzystania ich wiedzy i zasobów w rozwiązaniu określonych problemów i wyzwań przed jakimi staje ogranizacja.
 • coaching – metoda pracy pogłębiająca zazwyczaj obszary poruszane na szkoleniach, stanowi również sprawdzoną formułę łączącą szkolenie z generowaniem rozwiązań w oparciu o posiadane już doświadczenie:
  • coaching indywidualny – praca z poszczególnymi osobami – szczególnie jest pomocna na etapie zmiany mentalnych strategii, gdzie wysyłanie uczestnika/czki na kolejne szkolenie nie skutkuje oczekiwaną zmianą postaw i zachowań.
  • coaching zespołowy – formuła pracy z zespołem – sprawdza się jako kontynuacja i pogłębienie poznanej wiedzy w celu lepszego wygenerowania specyficznych rozwiązań w oparciu o wiedzę ze szkoleń oraz własnej praktyki uczestników – wynikiem jest lepsze rozumienie zadań, wygenerowanie wspólnych rozwiązań, które często intergują wiedzę poszczególnych osób.
 • mediacje – specyficzna forma wsparcia organizacji i zespołów w sytuacjach konfliktowych
 • diagnoza i doradztwo – szersza formułą wsparcia obejmująca różne obszary pracy ogranizacji – od analiz procesów organizacyjnych (często okazuje się, że szkolenie nie koniecznie musi być rozwiązaniem dostrzeganych problemów w efektywności) aż po narzędzia rozwoju talentów w organiazcji (talent developer).


Podejście

Kluczowe w pracy rozwojowej jest łączenie podejścia systemowego spojrzenia na człowieka w ogranizacji, samą organizację i zespół. Do tego dobra precyzyjna komunikacji oraz emaptia.

Specjalizacja

Facylitacja dla:

 • Zespołów interdyscyplinarnych
 • Zespołów zadaniowych
 • Konsultacje społeczne
 • Moderacja spotkań między stronami spotkań
Szkolenia

Szkolenia

Warsztaty

Facylitacja

Facylitacja